Åsane Håndball

2016

2016

VEDTAK ÅRSMØTET 2016 (hele protokollen fra Årsmøtet kan ses ved å åpne den fra VEDLEGG)

SAK 7                        INNKOMNE FORSLAG

 

Forslag til endringer i kontingent:

1.Kontingentsatsene holdes uendret

2.Kontingent beregnes ut fra det høyeste tilbud en utøver deltar i

3.Alle tillitsvalgte og trenere som ikke er ordinært medlem pålegges støttemedlemskap. Kostnader kompenseres gjennom godtgjørelse.

4.Vedtektene i Åsane Håndball må tilpasses Norges Idrettsforbund sin lovnorm.

 

 

Vedtak forslag 1,2 og 3: Fastsetting av kontingent ble enstemmig vedtatt.

Vedtak forslag 4           : Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i henhold til NIF lovnorm.

 

 

SAK 8, 9 og 10          VALG

 

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Åsane Håndball:  

 

Styremedlem:                        Jens Skår                    2 år      (ikke på valg)

Styremedlem:                        Truls Johnstad                        2 år      innstilles for 2 år

Styremedlem:                        Siv Strand                  2 år      (ikke på valg)

Styremedlem:                        Geir Krogvik             2 år      (ikke på valg)

Styremedlem:                        Lone Haugsvær          2 år      innstilles for 2 år

Styremedlem:                        Merete Haugland       2 år      ny – styret har rekruttert Merete

           etter årsmøtet

           

Varamedlem:                                    Bjarte Mykkeltvedt    1 år      (ikke på valg)

Åsane Håndball
Åsane Hallen - Åsane senter
5116 Ulset

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift